MenuWork4TechSzukaj

Rynek pracy w 2013 r. – raport. Badanie ankietowe

Raport został przygotowany w Instytucie Ekonomicznym, na potrzeby organów NBP.

Oto jak wyniki przeprowadzonych badań ukazują rolę kreacji zatrudnienia oraz przepływy na rynku pracy:

  • Zarówno outsourcing jak i nakłady na innowacje charakterystyczne są dla firm rozwijających się , co oznacza, że oba te procesy wiążą się z rozwojem firm, a więc także – niewielkim ilościowo – wzrostem zatrudnienia.
  • Czas poszukiwania pracy w Polsce jest długi i systematycznie rośnie. Duży udział bezrobocia frykcyjnego podnosi znaczenie usprawniania pośrednictwa pracy, które jest zróżnicowane regionalne. Osoby bezrobotne napotykają na liczne bariery w dotarciu do informacji o wolnych miejscach pracy.
  • Wraz ze wzrostem płacy minimalnej oczekiwania płacowe osób bezrobotnych wzrosły, lecz nadal nie odbiegają znacząco od wynagrodzeń „rynkowych” i kolejny rok z rzędu są niższe niż „poprzednia płaca”.
  • Przy malejącym indeksie napięć na rynku pracy, koszt zapełnienia wakatu nieznacznie obniżył się. Dominuje samodzielne poszukiwanie pracowników oraz samodzielne poszukiwanie pracy.
  • Wraz ze spadkiem zatrudnienia oraz dynamiki wynagrodzeń i systematycznym acz niewysokim wzrostem bezrobocia, w 2012r. polski rynek pracy był w stagnacji – łączne napływy i odpływy pracowników z firm nie zmieniły się w porównaniu z ubiegłym rokiem.
  • Ok. ¼ osób poszukujących pracy to osoby zatrudnione.

Przedstawione wyniki badań zostały zaczerpnięte z publikacji dostępnej na stronie Narodowego Banku Polskiego. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/arp/arp.html

Twoja uwaga/opinia

Twoja uwaga/opinia

Skorzystaj z niżej wymienionych tematów, aby precyzyjnie określić treść Twojej wiadomości:

Twoja uwaga/opinia

Twoja uwaga/opinia

Dziękujemy za Twoją opinię

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Okno zamknie się za 5 sek.

x