MenuWork4TechSzukaj

Zalety outsourcingu

Specjalizacja firm jest procesem naturalnym i pożądanym – dzięki niej możliwa jest ciągła poprawa produktywności. XX wiek połączył specjalizację ze zjawiskiem outsourcingu, tj. powierzania części zadań danego przedsiębiorstwa innej firmie. Ale możemy też powiedzieć że spopularyzował się również outsourcing pracowniczy, który jest nowoczesną strategią w zarządzaniu polegającą na tymczasowym zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników do np. pojedynczych projektów. Pozwala to przedsiębiorstwom na posiadanie w swoich szeregach specjalistów w wąskich dziedzinach lecz nie obciąża to ich długotrwałym kosztem pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. W dobie kryzysu i zagrożenia przestojami w produkcji jest to idealna metoda na ograniczenie wydatków a czasami jedyne rozwiązanie, aby udźwignąć prowadzenie firmy, nie pozbywając się pracowników.

Twoja uwaga/opinia

Twoja uwaga/opinia

Skorzystaj z niżej wymienionych tematów, aby precyzyjnie określić treść Twojej wiadomości:

Twoja uwaga/opinia

Twoja uwaga/opinia

Dziękujemy za Twoją opinię

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Okno zamknie się za 5 sek.

x